Τεχνολογία Λογισμικού

Κακαρόντζας Γεώργιος

Περιγραφή

Το μάθημα περιλαμβάνει τα θέματα της ανάλυσης και σχεδίασης λογισμικού με τη UML. Επιπλέον καλύπτει μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού όπως η Iconix, πρότυπα ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε αντικείμενα, σχεδιαστικά πρότυπα καθώς και εισαγωγικά στοιχεία αρχιτεκτονικής λογισμικού.

Κωδικός: TMA110
Σχολή - Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

  Εισαγωγή στο μάθημα και ανάλυση απαιτήσεων με αποτύπωση των απαιτήσεων με διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης

  Αποτύπωση της στατικής δομής με διαγράμματα κλάσεων

     Προχωρημένα Στοιχεία των Διαγραμμάτων Κλάσεων

     Δυναμική μοντελοποίηση της συμπεριφοράς του συστήματος με συνεργασίες αντικειμένων και αποτύπωση αυτών με διαγράμματα ακολουθίας. Δυναμική συμπεριφορά των μεμονωμένων αντικειμένων και αποτύπωσή της με διαγράμματα καταστάσεων.

     Επιπλέον διαγράμματα της UML.

       Εισαγωγή στην μεθοδολογία ανάπτυξης Λογισμικού ICONIX

      Σύντομο Παράδειγμα μιας συνοπτικής μεθοδολογίας ανάπτυξης

    Ανάθεση Αρμοδιοτήτων σε Αντικείμενα- Τα πρότυπα GRASP.

     Προχωρημένα στοιχεία σχεδίασης συστημάτων με Σχεδιαστικά Πρότυπα (Design Patterns)

     Σχεδίαση μακροσκοπικής δομής των συστημάτων και Τυπική Περιγραφή Αρχιτεκτονικών Λογισμικού

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1079
Αρ. Προβολώς :  11147

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -