Ενσωματωμένα Συστήματα

Νικόλαος Χ. Πετρέλλης

Περιγραφή

Αρχιτεκτονική και Σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων, Συ-σχεδίαση (Co-design) επιμερισμός λειτουργιών σε Υλικό και Λογισμικό και συν-εξομοίωση αυτών (HW/SW partitioning and co-simulation), συστήματα ενός ολοκληρωμένου κυκλώματος (προδιαγραφές διαστάσεων, κόστους, κατανάλωσης κλπ), συστήματα πραγματικού χρόνου, μικροελεγκτές και περιφερειακά κυκλώματα αυτών (σειριακές/παράλληλες θύρες, χρονομετρητές, ελεγκτές διακοπών κλπ), εξελιγμένα περιφερειακά κυκλώματα (Ethernet MAC, USB, PCI-bus)

Κωδικός: TMA103
Σχολή - Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Ενσωματωμένων Συστημάτων που τα διαφοροποιούν από τις υπολογιστικές πλατφόρμες γενικού σκοπού, απαιτήσεις πραγματικού χρόνου, περιορισμοί κόστους, κατανάλωσης, διαστάσεων κλπ. Αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά που ικανοποιούν τις παραπάνω απαιτήσεις. Αρχιτεκτονική μονοπύρηνων και πολυεπεξεργαστικών ενσωματωμένων συστημάτων, επικοινωνία επεξεργαστών (κοινή μνήμη, αφιερωμένοι δίαυλοι, dual port ram, συγχρονισμός επικοινωνίας με διακοπές κλπ). Στάδια σχεδίασης Ενσωματωμένων Συστημάτων με έμφαση στον Επιμερισμό Διεργασιών και στην Συνεξομοίωση. Τρόποι περιγραφής ενσωματωμένων συστημάτων (διαγράμματα ροής/δεδομένων, FSMs, Trellis diagrams, UML/SDL κλπ, γράφοι εξαρτήσεων κλπ)

Μελέτη ως παράδειγμα του AVR tiny 2313. Αρχιτεκτονική, ενσωματωμένες μνήμες και τρόποι ανάγνωσης/προγραμματισμού σε Flash, EEPROM. Θύρες ακροδεκτών γενικού σκοπού, σειριακή θύρα USART, χρονομετρητές, αναλογικός συγκριτής, σχετιζόμενες διακοπές.  Τρόποι διευθυνσιοδότησης και ρεπερτόριο εντολών, παραδείγματα κώδικα προγραμματισμού περιφερειακών κυκλωμάτων.

Σχεδίαση Ειδικού Υλικού, με μορφή ASIC. Φυσική σχεδίαση. Έλεγχοι DRC, LVS, εξαγωγή παρασιτικών χωρητικοτήτων/αντιστάσεων, post layout simulation. Επαναδιαμορφώσιμο υλικό (CPLDs, FPGAs). Αρχιτεκτονική μιας FPGA, λογικά μπλοκ, τρόποι διασύνδεσης-προγραμματισμού, πολυπλοκότητα υλοποιούμενων κυκλωμάτων.

Ο Ethernet MAC του Atmel AT91RM9200. Ακροδέκτες MII/RMII, αρχιτεκτονική. Καταχωρητές προγραμματισμού, παραδείγματα προγραμματισμού για αποστολή και λήψη δεδομένων.

Το USB Device/ Host Port του Atmel AT91RM9200. Χαρακτηριστικά USB θυρών, κανάλια επικοινωνίας, σημεία τερματισμού, είδη πακέτων και πεδίων αυτών. Αρχιτεκτονική του USB device port, καταχωρητές και τρόποι προγραμματισμού του για ανταλλαγή δεδομένων. Λειτουργικότητα USB host port, αρχιτεκτονική και δομές μνήμης που χρησιμοποιεί. Βασικές εργασίες που πρέπει να επιτελεί  οδηγός του USB host port.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  1533
Αρ. Προβολώς :  9657

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -