Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Ι

Νικόλαος Θ Λιόλιος

Περιγραφή

Διδάσκων: Νικόλαος Λιόλιος, Καθηγητής.

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Το μάθημα περιλαμβάνει την πλήρη εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού Java

Κωδικός: TMA102
Σχολή - Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό και την java. Δημιουργία απλών προγραμμάτων με μηνύματα εξόδου

Δήλωση και τύποι δεδομένων μεταβλητών και σταθερών. Εμβέλεια μεταβλητών

Εκμάθηση και χρήση των τελεστών στη java

Διαχείριση συμβολοσειρών και εκμάθηση των δομών ελέγχου

Εκμάθηση και χρήση των επαναληπτικών δομών που διαθέτει η java

Διαχείριση μονοδιάστατων και δισδιάστατων πινάκων, καθώς επίσης και ακανόνιστων πινάκων. Χρήση παραμέτρων στην main

Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. Εκμάθηση και χρήση τάξεων και μεθόδων

Εκμάθηση κατασκευαστών, όπως και κλήσεις στον κατάλληλο κατασκευαστή

Η έννοια της κληρονομικότητας. Εκμάθηση και χρήση της κληρονομικότητας σε μεγάλα προγράμματα

Αφηρημένες τάξεις

Πλήρης εκμάθηση των java applets με όλες τις μεθόδους τους. Δημιουργία γραφικά με java applets

  • Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
  • Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

ΕΣΠΑ

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2824
Αρ. Προβολώς :  20698

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -