Ποιοτικός Έλεγχος Πρώτων Υλών

Νταλός Γεώργιος

Περιγραφή

Το μάθημα περιλαμβάνει την εξοικείωση αλλά και την εκμάθηση εννοιών αλλά και την ουσιαστική εφαρμογή όλων των ελέγχων που είναι απαραίτητη για την πιστοποίηση τόσο του ξύλου όσο και σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων.

Κωδικός: FURN103
Σχολή - Τμήμα: Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

 • Εισαγωγή στις έννοιες,
 • Διασφάλιση ποιότητας,
 • Ρόλος της τυποποίησης,
 • Φορείς τυποποίησης στην Ελλάδα,
 • Φορείς τυποποίησης στο εξωτερικό.
 • Δομή του ξύλου και η διαφορετικότητα που προκύπτει,
 • Ιδιότητες του συμπαγούς ξύλου,
 • Φυσικές ιδιότητες,
 • Μηχανικές ιδιότητες. 
 • Μετρήσεις διαστάσεων,
 • Έλεγχος σταθερότητας επίπλων,
 • Ανάλυση κύκλου ζωής.
 • Ταξινόμηση ξυλείας,
 • Τρόποι προσδιορισμού της πυκνότητας,
 • Τρόποι προσδιορισμού της υγρασίας.
 • Ανάλυση συσκευών που χρησιμοποιούνται,
 • Μέτρηση περιεχόμενων εκχυλισμάτων διαλυτών στο νερό,
 • Μέτρηση περιεχόμενων εκχυλισμάτων διαλυτών στο δίχλωρο μεθάνιο,
 • Μέτρηση περιεχόμενων εκχυλισμάτων στην αλκοόλη βενζόλιο,
 • Προσδιορισμός ανόργανων συστατικών. 
 • Φορμαλδεΰδη και η επικινδυνότητα της,
 • Τρόποι προσδιορισμού της φορμαλδεΰδης,
 • Μέθοδος perforator – διατρητική μέθοδος,
 • Μέθοδος flask test,
 • Μέθοδος desicator. 

Εργαστήριο μαθήματος

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  629
Αρ. Προβολώς :  8636

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -