Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Ασπρίδης Γεώργιος

Περιγραφή

Το μάθημα έχει ως στόχο να εισάγει τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες στην έννοια και τους ρόλους της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Μελετά τις σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις. Αναπτύσσεται η έννοια της διεθνούς και συγκριτικής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και εξετάζονται οι ομοιότητες και διαφορές Ελλάδας - Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιγράφεται η έννοια της Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, που συνδέει τη ΔΑΔ με τις στρατηγικές επιλογές του οργανισμού και αναλύει το ζήτημα της εσωτερικής και εξωτερικής ευθυγράμμισης της ΔΑΔ με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης.

 

Σκοποί του είναι η κατανόηση του στρατηγικού ρόλου της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων, στο πλ

Περισσότερα  
Κωδικός: DDE107
Σχολή - Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα, Τι είναι η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Βασικές Έννοιες, Θεμελιωτές της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Αξιολόγηση Θέσεων Εργασίας, Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού, Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού, Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος

Προσέλκυση Ανθρώπινου Δυναμικού, Πηγές Εξωτερικής Αγοράς Εργασίας, Πηγές Εσωτερικής Αγοράς Εργασίας

Αξιολόγηση της Απόδοσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Βασικές Μέθοδοι Αξιολόγησης, Διοίκηση της απόδοσης, Θεωρία της Δικαιοσύνης, Θεωρία των Προσδοκιών, Κίνητρα – Είδη Κινήτρων, Θεωρία της Μάθησης

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1139
Αρ. Προβολώς :  7384

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -